Uddannelsesmuligheder


Tæt samarbejde mellem dig, værkstedslederen og vejlederen gør det nemmere at vælge den rigtige uddannelse efter et ophold på Rebild Produktionsskole.

Uddannelsesmuligheder:

  • Erhvervsuddannelse (EUD/EUX) på teknisk skole, AMU, handelsskole, landbrugsskole, social & sundhedsskolen m.fl.
  • Gymnasiale uddannelser som HF, STX, HHX, HTX. 
  • Den praktiske 2 årige erhvervsgrunduddannelse (EGU).  Det er Rebild Produktionsskole der varetager EGU uddannelsen i Rebild Kommune. EGU er en kompetencegivende uddannelses-forløb i en virksomhed, hvor man får elevløn. Pt. 20 elever i gang i lokale virksomheder.
  • Den produktionsskolebaserede erhvervsuddannelse (PBE). En form for mesterlære på produktionsskolen. Pt. 6 elever i gang på Rebild Produktionsskole indenfor smed, tømrer og kontor. 
  • Kombineret ungdomsuddannelse (KUU). 2 årig ungdomsuddannelse for unge der ikke (endnu) har forudsætningerne for at begynde på en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. 
  • Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). En ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.  

Desuden kan produktionsskoleforløbet gøre dig klar til arbejdsmarkedet.