Værdigrundlag

Rebild Produktionsskole skal arbejde ud fra følgende værdier:

• Skolen skal udadtil fremstå med respekt og troværdighed.
• Skolen skal i det daglige såvel indadtil som udadtil være meget fleksibel.
• Skolen skal i det daglige værdsætte samarbejde og ansvar.
• Skolen skal over for eleverne og i personalepolitikken vise omsorg og kærlig respekt.