Udslusningsstrategi

Det er Rebild produktionsskoles formål at vejlede vores elever ud i uddannelse - alternativt i arbejde.

Målet er, at skolens elever begynder uddannelse umiddelbart efter opholdet på Rebild Produktionsskole. Eleverne får tilbud om kombinationsforløb og mulighed for 4 ugers praktik pr. halvår.

Skolen har en 10% pulje, som i begrænset omfang kan forlænge elevers ophold udover 1 år, så elever med behov for forlængelse kan blive på skolen til de er uddannelsesparate. Alternativt tilbydes elevens kommune, at finansiere forlængelsen.

Ved opstart udarbejdes der en forløbsplan. Forløbsplanen indeholder målgruppevurdering og uddannelsesplan fra UU. Desuden indeholder forløbsplanen et referat over indslusningssamtalen mellem værkstedsleder og elev. Forløbsplanen har fokus på uddannelsesinteresser, samt hvorledes eleven kan blive uddannelsesparat.

Forløbsplanen tilrettes og justeres hver 2. måned via samtaler med værkstedslederen. Eleven bliver vurderet på sine faglige kompetencer i forhold til det tilknyttede værksted, samt på egne personlige og sociale kompetencer.

Desuden holdes der ved behov statusmøder mellem UU vejleder, elev, (forældre) og værkstedsleder, samt eventuelt sagsbehandler og støtteperson for at sikre fokus på trivsel, faglighed, uddannelse og udslusning.

Efter endt produktionsskoleophold udstedes et kompetencebevis til eleven.