Samarbejdsaftaler.

Rebild Produktionsskole deltager i samarbejdet NEP Himmerland, som er et netværk mellem erhvervsskoler og produktionsskoler i Himmerland og NEP Aalborg som er et samarbejde mellem erhvervsskoler og produktionsskoler i Aalborgområdet. 

Formålet med samarbejdsaftalerne er at arbejde frem mod at flest mulige af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse, hvilket kan ske ved,

  • at støtte de unge i overgangen fra en uddannelse/institution til en anden.
  • at igangsætte og koordinere støtteforanstaltninger for frafaldstruede unge.
  • at organisere og koordinere nye samarbejdsstrukturer mellem netværksdeltagerne – 
  • lærernetværk .
  • Arrangere kombinationsforløb på erhvervsskoler som øger kendskabet til EUD

 

Se aftalerne ved at klikke på følgende links:

EGU aftale med Rebild Kommune

Desuden har Rebild Kommune og Rebild Produktionsskole om EGU. Aftalen betyder at Rebild Produktionsskole varetager opgaverne om at igangsætte, planlægge, vejlede og administrere EGU forløb i Rebild Kommune.

Se aftalen ved at hente den her.