Lovgrundlag

Følgende link giver adgang til undervisningsministeriets hjemmeside. Her kan du læse om lovgrundlaget for produktionsskoler.

Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler
Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud mv.