Praktik

Du har Under dit ophold på Rebild Produktionsskole har du mulighed for at komme i praktik i forskellige virksomheder. Praktikken er egnet til at afklare om en branche/uddannelse/virksomhed passer til dig og praktikken kan være 1. skridt på vej mod f.eks. en erhvervsgrunduddannelse (EGU), erhvervsuddannelse (EUD) eller et job.

Du har mulighed for 4 ugers praktik hvert halve år. Under praktikken modtager du skoleydelse.