PBE-elev - Lærling

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) foregår i et samarbejde mellem Rebild Produktionsskole og en erhvervsskole.

En PBE-lærling har hele eller dele af sin praktiktid på et af produktionsskolens værksteder.

En PBE-lærling tager sit grundforløb helt eller delvist på værkstedet.

Pt. Har Rebild Produktionsskole 6 lærlinge. 3 i smedelære, 2 i tømrerlære og 1 på kontoret., 

Hvem kan blive lærling på Rebild Produktionsskole?
• Du skal være produktionsskoleelev for at kunne søge en læreplads.
• Det er værkstedet og erhvervsskolen, der bestemmer, hvem der får pladserne.
• Du kan komme i betragtning, hvis du og vi mener, at du med støtte og oplæring fra din værkstedslærer vil kunne gennemføre uddannelsen på disse vilkår, men ikke på ordinære vilkår.
• PBE uddannelsen tilrettelægges i tæt samarbejde mellem Rebild Produktionsskole og erhvervsskolen. PBE Uddannelsen har samme niveau og krav som en ordinær uddannelse.
Rebild produktionsskole er din arbejdsplads, mens du er i lære. Du har mulighed for at komme i praktik i lokale virksomheder under dit PBE forløb, og nogle af vores PBE-lærlinge har afsluttet deres uddannelse i en lokal virksomhed.
Grundforløbet gennemføres som mesterlære – med det, der kaldes grundlæggende praktisk oplæring på værkstedet på Rebild Produktionsskole. Du aflægger prøve på værkstedet, inden du kan fortsætte på hovedforløbet. Skoledelene i hovedforløbet foregår på erhvervsskolen.
Uddannelsen bliver skræddersyet til dig. Du får en uddannelse, der er lige så god, som den du kunne få andre steder, men med mere støtte og vejledning fra skolen/værkstedet, som du er tryg ved. Kravene er de samme, men både metoderne og lærestedet er anderledes.

Rebild Produktionsskole er godkendt til uddannelsen som bearbejdningssmede, tømre (delvist) ,serviceassistenter og kontorelever.