Erhvervs Grund Uddannelse (EGU)

EGU er et 2 årigt kompetencegivende uddannelsesforløb som tilrettelægges så uddannelsen bedst muligt tilgodeser elevens kvalifikationer og ønsker, samt skræddersyes til virksomhedens behov.

Der kan laves EGU indenfor alle brancher.

EGU tager praktisk udgangspunkt i en virksomhed og giver eleven solid arbejdserfaring på en virksomhed. Eleven er på skole i minimum 20 uger i løbet af uddannelsens 2 år. Skoleopholdet tager hensyn til evt. læse, skrive og regnevanskeligheder.

EGU afsluttes med et uddannelsesbevis og eleven er nu klar til arbejdsmarkedet eller videre uddannelse. Efter EGU kan eleven optages i A-kasse og er dagpengeberettiget.

EGU retter sig mod elever under 30 år, der lægger stor vægt på det praktiske arbejde i en virksomhed.

 Rebild Produktionsskole varetager EGU for Rebild Kommune - se mere her 

Status:

Der er pt. 20 elever som er igang med en EGU uddannelse. Det er indenfor områderne køkken, lager, auto, industri, landbrug og transport. Uddannelsestiden foregår primært i virksomhederne. Skoleforløbet planlægges i et samarbejde af Rebild Produktionsskoles vejledere, virksomhed og elev. Skoleperioden består f.eks af AMU kurser, VUC undervisning og interne kurser i virksomhederne.

For at komme i betragtning skal man som elev være mødestabil, yde en effektiv arbejdsindsats i 37 timer/uge, samt kunne samarbejde med kollegaer og eventuelle kunder.

Rebild Produktionsskoles vejledere vil hjælpe med at finde mulige EGU pladser i forskellige brancher.

Virksomheder der gerne vil vide mere om at muligheder for at ansatte en EGU-elev er velkommen til at kontakte EGU-vejlederne.

 

Økonomi:

Eleven modtager almindelig lærlingeløn fra virksomheden i praktiktiden.

Eleven modtager skoleydelse fra produktionsskolen under skoleophold.                                                                                                                             I skoleydelsen får elever over 18 år 1763,- i ugetakst og elever under 18 år 736,- i ugetakst.

 

Kontakt:

EGU vejleder Per Schmidt på tlf. 9686 4011 eller på mail:  ps@rebildps.dk

eller

EGU vejleder Jan Hansen på tlf. 9686 4013 eller på mail : jah@rebildps.dk