Bliv elev

På Rebild Produktionsskole har vi 3 værksteder. Metal & Motor,  Kreativ & Café samt Træ & Natur. Du bliver tilknyttet 1 af værkstederne, men du har mulighed for at skifte værksted undervejs.
Produktionsskole opholdet skal gøre dig klar til enten arbejde eller uddannelse. Du kan være på produktionsskolen i op til 1 år.

Rebild Produktionsskole ligger i Støvring, i Rebild Kommune.

  • Vi samarbejder bl.a. med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), erhvervslivet og de lokale uddannelsessteder.

  • Skolen tilbyder undervisning i matematik, samfundsfag.

  • Vi afholder forskellige andre aktiviteter, som foredrag, virksomhedsbesøg, udflugter og  sociale arrangementer.

  • Skolen rummer omkring 30-35 elever.

  • Vi har 6 lærlinge. Måske er det også noget for dig?

  • Vi har tilknyttet 20 EGU-elever. Måske er den 2 årige EGU elev uddannelse noget for dig?

  • Elever kan indskrives fra dag til dag. Det er UU i din hjemkommune der skal målgruppevurdere dig for at du kan begynde på skolen. 

  • Produktionsskolen er ikke formelt kompetencegivende, men lægger vægt på praktisk arbejdsfællesskab på værkstederne.